เครื่องปั่นฮีมาโตคริต / อุปกรณ์ในห้องแล็ป

 

เครื่องปั่นฮึมาโตคริต

รุ่น KHT-410E

 เครื่องปั่นฮีมาโตคริต รุ่น KHT-430B

เครื่องปั่นฮึมาโตคริต

รุ่น KHT-430B

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ รุ่น PLC-05

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ

รุ่น PLC-05 

 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น PLC-012E

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

รุ่น PLC-012E

 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น PLC-024

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

รุ่น PLC-024

 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น PLC-036

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

รุ่น PLC-036

หม้อต้นแบบควบคุมอุณหภูมิ รุ่น YEW-01

หม้อต้มแบบควบคุมอุณภูมิ

รุ่น YEW-01

Differential Counter รุ่น DBC-8E

Differential counter

รุ่น DBC-8E

Orbital Shakers รุ่น VRN-360

Orbital shakers

รุ่น VRN-360

กรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้แทนขายติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 12,114