เครื่องปั่นฮีมาโตคริต / อุปกรณ์ในห้องแล็ป

 

สอบถามเพิ่มเติม ผู้แทนขาย

โทร/Line : 0891293675 คลิก 

     


เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (เบรคอัตโนมัติ)
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
Micro Haematocrit Centrifuge
รุ่น KHT-430B

ราคา XX,XXX บาท


เครื่องปั่นฮีมาโตคริต

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (เบรคไฟฟ้า)
เครื่องปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
Micro Haematocrit Centrifuge
รุ่น KHT-410E

ราคา XX,XXX บาท

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (เบรคอัตโนมัติ)
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
Micro Haematocrit Centrifuge
รุ่น KHT-410E

ราคา XX,XXX บาท

 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น PLC-012E
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
Centrifuge
รุ่น PLC-012E

ราคา XX,XXX บาท


เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ
Table Top Centrifuge
รุ่น PLC-03

ราคา XX,XXX บาท


เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดตั้งโต๊ะ
Table Top Centrifuge
รุ่น PLC-05

ราคา XX,XXX บาท

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น PLC-012E

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
Micro Haematocrit Centrifuge
รุ่น PLC-012E

ราคา XX,XXX บาท

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน รุ่น PLC-036

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต มอเตอร์ไม่ใช้แปรงถ่าน
เครื่องปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
Micro Haematocrit Centrifuge
รุ่น PLC-036

ราคา XX,XXX บาท

Differential Counter รุ่น DBC-8Eเครื่องแยกเม็ดเลือดขาว
Differential counter
รุ่น DBC-8E

ราคา X,XXX บาท

Orbital Shakers รุ่น VRN-360

เครื่องเขย่าสารแนวราบ
Orbital shakers
รุ่น VRN-360

ราคา X,XXX บาท


haematocrit reader

ราคา X,XXX บาท

 

Visitors: 50,556