เครื่องวัดสัญญาณชีพ / Vital Sign Monitor

 

เครื่องวัดและเฝ้าติดตามเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp)

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor / Patient Monitor)


 

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)

 


 

 
เครื่อง AED
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ


ราคา 39,900 - 75,900 บาท

 


เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 7 นิ้ว

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

 รุ่น YK-8000A


ราคา 37,900 - 49,900 บาท

 


เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 12 นิ้ว

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

 รุ่น YK-8000B


ราคา 45,900 - 59,900 บาท
เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 15 นิ้ว

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(เครื่องตรวจสัญญาณชีพ / เครื่องตรวจผู้ป่วย)

 รุ่น YK-8000D


ราคา 55,900 - 69,900 บาท

 
เครื่องวัดความดันสอดแขน

รุ่น BP868


ราคา 35,900 - 49,900 บาท


เครื่องวัดความดัน วัดความดัน เครื่องวัดความดันราคาถูก เครื่องวัดความดันคือ เครื่องวัดความดันราคา

 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบมือถือ

 สำหรับโรงพยาบาล

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมือถือ แบบมืออาชีพ

 รุ่น RBP-6100


ราคา 3,900 - 5,900 บาท
เครื่องวัดและติดตามปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร

แบบมือถือ พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

 (Handheld Pluse Oximeter)

 รุ่น AH-MX

ราคา 12,900 - 17,900 บาท
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร

แบบหนีบที่ปลายนิ้ว

 (Fingertip Pluse Oximeter)
 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้Visitors: 66,910