เครื่องวัดและเฝ้าติดตามเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp)

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 15 inch

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 รุ่น YK-8000D

ราคา 55,000 - 65,000 บาท


เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 12 inch

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 รุ่น YK-8000B

ราคา 45,000 - 55,000 บาทเครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 7 inch

เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ

(Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 รุ่น YK-8000A

ราคา 35,000 - 45,000 บาท


ลดล้างสต๊อก 27,000 บาทเครื่องวัดความดันสอดแขน

รุ่น BP868

เครื่องวัดความดัน วัดความดัน เครื่องวัดความดันราคาถูก เครื่องวัดความดันคือ เครื่องวัดความดันราคา

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบมือถือ

สำหรับโรงพยาบาล

Professional Handheld Blood Pressure Monitor

 รุ่น RBP-6100

ราคา 5,900 บาทเครื่องวัดและติดตามปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร

แบบมือถือ พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า

 (Handheld Pluse Oximeter)

 รุ่น AH-MX

ราคา 12,000 - 17,000 บาทเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและชีพจร

แบบหนีบที่ปลายนิ้ว

 (Fingertip Pluse Oximeter)


อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 31,646