เตียงผู้ป่วย / เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า / เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 

overbed

โต๊ะคล่อมเตียง / โต๊ะรับประทานอาหาร / วางภาชนะ


เตียงผู้ป่วยปรับมือ 2 ไก

เตียงผู้ป่วยปรับมือ 3 ไก


เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ราวอลูมิเนียมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ราวปีกนกเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ราวปีกนก

ลดล้างสต๊อก
24,900

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พิเศษ
19,900เตียงฉุกเฉินสำหรับรถแอมบูแลนซ์

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

กรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้แทนขายติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 27,944