เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับโรงพยาบาล คลีนิค


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS 3830

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 3830
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI

 

ราคา 20,000 - 35,000 บาท

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS 3900

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 3900
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI

 

ราคา 7,000 - 17,000 บาท

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS4900

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 4900
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI

 

ราคา 7,000 - 17,000 บาท

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS 5010

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 5010
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI

 

ราคา 8,000 - 18,000 บาท


 
Visitors: 50,557