โคมไฟผ่าตัด
 

CreLed150M

ความสว่าง ≥ 8,000 lux

โคมไฟผ่าตัด LED >60000

KL01L.II LED

 โคมไฟผ่าตัดแบบแขวน 1 ขา , 2 ขา , ตั้งพื้น

ความสว่าง ≥ 60,000 luxCreLed3300

ความสว่าง 60,000-130,000 lux

  CreLed3400

ความสว่าง 80,000 - 160,000 lux

 

 

CreLed3400/3300

ความสว่าง 60,000-160,000
ความสว่าง 60,000-130,000

 

HOT !!


50,000 บาท

KL-STZ5

ความสว่าง ≥40000-120000

5500M

ความสว่าง ≥60,000 - 120,000 Lux

3300M

ความสว่าง ≥60,000 - 130,000 Lux

กรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้แทนขายติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 26,555