โคมไฟผ่าตัด

โคมไฟส่องหัตถการ ชนิด LED

 

KL01L.IILED-1

ความสว่าง ≥ 30,000 lux

 

 

 

 

 

KL700/500-III

 ความสว่าง 160000≥Ec≥80000

โคมไฟผ่าตัด LED >60000

  KL01L.II LED

โคมไฟผ่าตัดแบบแขวน 1 ขา , 2 ขา , ตั้งพื้น

ความสว่าง ≥ 60,000 lux

 

 

 

KL-STZ4

โคมไฟผ่าตัดแบบแขวน 1 ขา , 2 ขา , ตั้งพื้น

ความสว่าง ≥ 80,000 - 160,000 lux

 

 

 

 

 

KL-STZ4/STZ4

ความสว่าง ≥80000-160000 
KL-STZ5/STZ5

ความสว่าง ≥40000-100000

 

 

 

KL-STZ5

ความสว่าง ≥40000-100000

 

กรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้แทนขายติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 12,114