โคมไฟฝ่าตัดแบบตั้งพื้น / แบบติดเพดาล / โคมไฟส่องหัตถการ / LED Operating Lamp โคมไฟผ่าตัด / โคมไฟหัตถการ แบบตั้งพื้น

ความสว่าง 60,000 ลักซ์

รุ่น CleLed 310M (Examination Lamp)

 

 โคมไฟผ่าตัด / โคมไฟหัตถการ แบบตั้งพื้น

ความสว่าง 40,000 – 130,000 ลักซ์

รุ่น CreLed 3300M

 โคมไฟผ่าตัด / โคมเดี่ยว แบบติดเพดาน

ความสว่าง 40,000 – 130,000 ลักซ์

รุ่น Creled 3300

 โคมไฟผ่าตัด / โคมคู่ แบบติดเพดาน

ความสว่าง 40,000 – 160,000 ลักซ์

รุ่น Creled 3400

 

 

โคมไฟผ่าตัด / โคมคู่ แบบติดเพดาน

ความสว่าง 40,000 – 160,000 ลักซ์

รุ่น Creled 3400/3300อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

กรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้แทนขายติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 27,944