โคมไฟฝ่าตัดแบบตั้งพื้น / แบบติดเพดาน / โคมไฟส่องหัตถการ / LED Operating Lamp

โคมไฟส่องหัตถการ

รุ่น CreLed 150M

ความสว่าง 5,000 – 20,000 ลักซ์

โคมไฟส่องหัตถการ ชนิดหลอดไฟ LED

รุ่น CreLed 150M

ความสว่าง 60,000 ลักซ์

โคมไฟผ่าตัด ชนิดหลอดไฟ LED
(แบบตั้งพื้น หรือ ติดเพดาน)

รุ่น ZW-500D

ความสว่าง 40,000 - 120,000 ลักซ์


 


โคมไฟผ่าตัด ชนิดหลอดไฟ LED

รุ่น ZW-700D หรือ CreLed3400

ความสว่าง 40,000 - 160,000 ลักซ์


 
โคมไฟผ่าตัด แบบโคมคู่ ชนิดหลอดไฟ LED

รุ่น ZW-700/500D

ความสว่าง 40,000 - 160,000 ลักซ์ (โคมหลัก)

ความสว่าง 40,000 - 120,000 ลักซ์ (โคมรอง)


 


 

โคมไฟผ่าตัด แบบโคมคู่ ชนิดหลอดไฟ LED

รุ่น CreLed3300/3400

ความสว่าง 40,000 - 160,000 ลักซ์ (โคมหลัก)

ความสว่าง 40,000 - 120,000 ลักซ์ (โคมรอง)
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


 

กรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้แทนขายติดต่อกลับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา
Visitors: 42,455