โคมไฟฝ่าตัดแบบตั้งพื้น / แบบติดเพดาน / โคมไฟส่องหัตถการ / LED Operating Lamp

LED Shadowless Operating Lamp

รุ่น CreLed 3300

LED Shadowless Operating Lamp

รุ่น CreLed 3400 
LED Shadowless Operating Lamp


รุ่น CreLed 3400/3300
LED Shadowless Operating Lamp

รุ่น CreLed 3400/3400

LED Shadowless Operating Lamp with camera Systemอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 48,650