เตียงฉุกเฉิน


 

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบ ABS

ราคา 20,000 - 35,000 บาท
 

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สำหรับรถแอมบูแลนซ์

ราคา 18,000 - 28,000 บาท 

Visitors: 50,557