บริการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

 

  • จะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าที่จะนำเข้าเป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่?
  • การนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์เข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีขั้นตอนยุ่งยากมากไหม?
  • โทษของการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ร้ายแรงแค่ไหน?
  • การขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ มีขั้นตอนยุ่งยากมั้ย ทำได้อย่างไรบ้าง?
  • มีกฎหมายไรบ้าง? ที่ควรศึกษาก่อนการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
  • ปรึกษาชิบปิ้งในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพียงพอมั้ย? วิธีการเหมือนนำเข้าสินค้าทั่วไปรึป่าว?

 

*****เรามีคำตอบและสามารถได้ด้วยเอกสาร เพื่อการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย*****


 

ที่มาของเรา 

  • เราเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาและให้บริการสำหรับนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่ต้องการเครื่องมือแพทย์ 
  • เรามีประสบการณ์ในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศมาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย มากกว่า 15 ปี 
  • เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  • เราไม่ใช่ชิบปิ้ง แต่เป็นมืออาชีพที่ทำงานนำเข้าเครื่องมือแพทย์มาอย่างยาวนาน จึงมีประสบการณ์ในการขออนุญาตนำเข้าต่างๆอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  

บริการของเรา 

       1.  รับจ้างนำเข้าเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจร (One Stop Service)  

       2.  รับให้คำปรึกษา วางแผน แนะนำวิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

       3.  ค้นหาสินค้าเครื่องมือแพทย์ ตามที่ลูกค้าระบุมาตามความต้องการ

  

ประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะได้รับ 

         -  ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์นำเข้าเครื่องมือแพทย์ 

        -  ขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านนำเข้าเครื่องมือแพทย์ 

        -  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสีย เนื่องจากทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย 

        -  เดินในช่องทางที่ถูกต้องเพื่ออนาคตอันยาวไกลของธุรกิจของท่าน 

         -  ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ ก่อนตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย

  

ตัวอย่างสินค้าเครื่องมือแพทย์ 

        1.   เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน หรือ แบบไฟฟ้า 

       2.   เครื่องปั่นเลือด / เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน / Centrifuge 

       3.   เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย์ / Oxygen Concentrator 

       4.   เครื่องวัดสัญญาณชีพ / Vital Sign Monitor 

       5.   เครื่องช่วยหายใจ / Ventilator Machine 

       6.   เครื่องดูดของเหลว / Suction Unit & Vaccuum 

       7.   เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค / Autoclave 

       8.   เครื่องเอกซเรย์ / X-Ray machine 

       9.   เครื่องวัดอุณหภูมิ / Thermometer 

       10.  หน้ากากอนามัย / Mask 

       11.  เตียงผ่าตัด เตียงทำคลอด / Operating Table 

       12.  โคมไฟผ่าตัด / Operating Lamp 

เป็นต้น

 


 

Visitors: 45,899