เครื่องออกซิเจนแรงดันสูง / Hyperbaric Chamber
    


แหล่งที่มา:http://arunhealthgarden.com/hbot/2846/อ่านเพิ่มเติม คลิก


  รุ่นที่ 1
  รุ่นที่ 2
  รุ่นที่ 3


 
   อ่านเพิ่มเติมVisitors: 38,674