เครื่องช่วยหายใจสำหรับ โควิด-19

 


การสนับสนุนการระบายอากาศแบบไม่รุกล้ำใน COVID-19: เพื่อนหรือศัตรู?

วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมแนวทางระหว่างกาลสำหรับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำในการแพร่ระบาดของ COVID-19

ด้วยหน่วยผู้ป่วยหนัก (ICU) ที่ถูกครอบงำในระหว่างการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในปี 2019 (COVID-19) ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งหันมาใช้การช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำ (NIV)
เพื่อป้องกันการหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรงและบรรเทาความกดดันในทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด


อ่านเพิ่มเติม คลิก
  Visitors: 32,525