เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 


เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายในผู้ป่วย COVID-19 : เป็นมิตรหรือต่อต้าน?

วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมแนวทางระหว่างกาลสำหรับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำในการแพร่ระบาดของ COVID-19

ด้วยหน่วยผู้ป่วยหนัก (ICU) ที่ถูกครอบงำในระหว่างการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในปี 2019 (COVID-19) ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งหันมาใช้การช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำ (NIV)
เพื่อป้องกันการหายใจล้มเหลวอย่างรุนแรงและบรรเทาความกดดันในทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด

High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)

   

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)

 

 


อ่านเพิ่มเติม คลิก
  

เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด แบบมือถือ
Visitors: 38,668