เครื่องวัดสัญญาณชีพ 2 / Vital Sign Monitor


เครื่องวัดและเฝ้าติดตามเครื่องวัดสัญญาณชีพ (ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp)
เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ
NIBP / O2sat / PR / Temp / 7 inch
เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ
(Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 รุ่น CMS5100

ราคา 35,000 - 55,000 บาท

 


เครื่องวัดและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอัตโนมัติ
ECG / NIBP / O2sat / PR / Temp / 12 inch
เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ
(Vital Sign Monitor / Patient Monitor)

 รุ่น CMS6000


ราคา 45,000 - 55,000 บาท


เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด
12 Lead ECG (6 Channel)
(electrocardiogram machine)

 รุ่น ECG 600G


ราคา 55,000 - 65,000 บาท
เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด
12 Lead ECG (12 Channel)
(electrocardiogram machine)

 รุ่น ECG 1200G


ราคา 65,000 - 75,000 บาท
เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีด
12 Lead ECG (12 Channel)
(electrocardiogram machine)


ราคา 55,000 - 85,000 บาท


อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 38,674