เครื่อง PAPRเครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศบริสุทธิ์

Powered Air Purifying Respirator (PAPR)

ราคา 25,000 - 35,000 บาท 

Visitors: 69,827