เตียงทำคลอดระบบไฟฟ้า

CreLife 100 Electric Obstetric Bed

CreLife 2000 Electric Obstetric Bed

CreLife 3000 Electric Obstetric Bed (Classic Model)

CreLife 3000 Electric Obstetric Bed (Modern Model) 
Visitors: 50,557