เตียงทำคลอดระบบไฟฟ้า

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)
 
CreLife 100 Electric Obstetric Bed

CreLife 2000 Electric Obstetric Bed

CreLife 3000 Electric Obstetric Bed (Classic Model)

CreLife 3000 Electric Obstetric Bed (Modern Model)Visitors: 68,287