เตียงฉุกเฉิน

 
 


เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบ ABS

ราคา 20,000 - 35,000 บาท

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สำหรับรถแอมบูแลนซ์

ราคา 18,000 - 28,000 บาท 

Visitors: 64,915