เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับโรงพยาบาล คลินิค

 


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS 3830


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 3830
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI


ราคา 20,000 - 35,000 บาทเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS 3900


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 3900
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI


ราคา 7,000 - 17,000 บาทเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS4900


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง
รุ่น MS 4900
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI

ราคา 7,000 - 17,000 บาทเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง รุ่น MS 5010


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมที่วัดส่วนสูง

รุ่น MS 5010
วัดส่วนสูง / ชั่งน้ำหนัก / BMI


ราคา 8,000 - 18,000 บาท


 

Visitors: 64,915